1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation
Avatar

The text of the TTIP will not be published

April 3, 2014, 3:56 p.m.
Jarosław Lipszyc, Paweł Stankiewicz

A consultative meeting concerning the Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement between the European Union and the United States (TTIP) has recently taken place in the polish Ministry of Economy.

Representatives of the Modern Poland Foundation) participated in this meeting as well in the hope that the Ministry of Economy, in response to our request for public information, would present related documents. Other participants of this meeting were guests from the Ministry of Economy, the Ministry of Culture and National Heritage, the Ministry of Administration and Digitization and representatives of the European Commission in Warsaw. Such representation of the authorities indicates how great importance they attach to this matter. However, this meeting has not resulted in any specific information.

- I am glad some documents were leaked. Thanks to that it is possible to discuss them – stated Ewa Synowiec, head of the European Commission’s office in Poland. In this specific way, she has touched upon the problem connected with the ongoing negotiations – consultations and discussions are conducted without the access to vital documents, position papers and, above all, the proposed text of the treaty, and the texts which are informally made available to the public, cannot be a subject of the formal consultation and discussion. In other words, we are playing blind man’s buff here – but the one with peeping.

The attendees of the meeting were assured that the text of the treaty, even the tentative one, does not exist yet, while the documents related with the European Commission’s negotiations are classified. Their confidentiality is explained by the necessity to keep the negotiating position secret from the Americans (which would have taken place if these documents had been made available to citizens) and by the American disconsent to disclosure of these documents.

The suggestion to reveal only documents already known to the American party due to the completed four rounds of the negotiations, was tacitly supported by the representative of the Ministry of Culture, Karol Kościński. However, no promises have been made.

During the meeting, the Foundation’s representatives emphasised the key problems connected with the way TTIP is worked on and the range of the treaty:

1. International treaties take precedence over national regulations, therefore their drafting procedures should be public. Currently, signing the treaty is the best way to implement regulations outside the democratic process and without the social control. The only solution to this problem is a fundamental, structural change of the treaty making process to make it a transparent, democratic and deliberative one.

2. One of the negotiated subjects is foundation of courts for the disputes between the investors and countries (ISDS – Investor-state dispute settlement): corporations would be able to demand compensation for, e.g. regulations which limit their profits. Such solutions would be destructive for the future democratic law-making, because employers would make decisions based on the possibility of compensation, and therefore such decisions would not be fully autonomous.

3. Implementation of new sanctions and restrictions is not the greatest fear bound to TTIP. The real threat is rather petrification of the current legal system, locking it in such way as to make the positive changes impossible. An example of a treaty, which similarly affects the European and Polish legal system is TRIPS – the treaty to harmonise regulations related with copyright and other intellectual monopolies. Its termination would be equal leaving the World Trade Organisation, while changing it requires all parties’ consent and therefore is which is practically impossible. Unfortunately, if TTIP covers the issues of the intangible property rights or even a wide range of the state’s responsibility linked with ISDS procedure, the same thing will happen. In this sense, the governmental assurance that ‘the issue of sanctions for copyright infringement has been excluded’ or ‘the issue of data protection has been excluded’ are not enough, because the real problem is raising the standards of protection and the rights of citizens, not maintaining its today’s low level. Additionally, such statements are hard to verify, because… the documents are inaccessible.

The European Commission representative invited the attendees to the coming consultative meetings, probably with the EU negotiators themselves, however she did not promise that we would be able to talk about any other topics than the Commission’s advertising materials and its speculations. Simultaneously, both the European Commission and the Ministry of Economy has declared that they constantly meet with chosen representatives of different industry branches and lobbies, which does not look good from the perspective of non-governmental organisations dealing with the watchdog activities: who represented the citizens there?

Therefore, we have concluded meeting with a suggestion to arrange a meeting after the publication of the key documents. In case someone is interested in the already leaked out documents, we strongly recommend reading the draft from last year published by Die Zeit and the Commission’s position released by the Green Party.

Translated by Marta Nożyńska

Comments

Avatar
gość
April 3, 2014, 7:12 p.m.

Stanowisko polskiego rządu powinno zostać ujawnione, gdyż Konstytucja daje prawo obywatelom do zapoznania się z dokumentami państwowymi

Avatar
Tomasz Sztejka
April 4, 2014, 8:59 a.m.

Po pierwsze dokumenty te, wedle mojej skromnej wiedzy, nie mogą być „tajne”. Mogą być co najwyżej „poufne”. Przynajmniej tak wynika z polskich przepisów ustawy o ochroninie informacji niejawnych.

W Polsce informacje niejawne i sposób ich przetwarzania są ściśle określone. Jeżeli władze twierdzą, że dokumenty negocjacyjne spełniają takie wymagania można wówczas, metodą strajku włoskiego, upewnić się, że są one ochraniane właściwie. A zatem:

- WSZYSTKIE osoby mające do nich dostęp MUSZĄ mieć odpowiednie uprawnienia;

- Dostęp do tych dokumentów, miejsce i sposoby ich przetwarzania MUSZĄ spełniać pewne warunki techniczne;

- ABW musi posiadać wiadomość o miejscu, sposobie przechowywania i przetwarzania dokumentów oraz o osobach mających doń dostęp;

- dokumentów z klauzulą „tajne” i wyżej nie można udostępniać obywatelom innych państw.

Zatem w stwierdzeniach, że dokumenty są „tajne” tkwi pułapka w którą warto złapać to mówiącego.

Avatar
gość
April 4, 2014, 11:52 p.m.

Jeżeli w przypadku prowadzenia poufnie negocjacji do dokumentów takich mogą mieć dostęp osoby mające odpowiednia kompetencje to jak wyjaśnić fakt iż KE i polski rząd udostępnia dokumenty osobom reprezentującą duże firmy ,a organizacją reprezentującym
obywateli nie. W tym przypadku moim zdaniem zasada trybu poufnego prowadzenia negocjacji została złamana.

Avatar
April 5, 2014, 6:24 p.m.

Tą argumentację, że amerykanie nie zgadzają się na publikację tego co już przeszło między stronami to trzeba będzie drążyć. Jeśli chodzi o dokumenty amerykańskie to może nawet dało by się jakoś uzasadnić respektowanie prośby strony amerykańskiej – ale w przypadku dokumentów które strona europejska przekazała amerykanom to jest zupełnie absurdalne.

W tym zakresie jednak jakaś obietnica padła – pani przedstawicielka KE obiecała, że sprawdzi co się da zrobić. Trzeba będzie naciskać.

Add comment