1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Czy po śmierci artysty są jakieś ograniczenia dotyczące wywozu jego dzieł za granicę? Chodzi o rzeźby, rysunki i obrazy.

Tematy: egzemplarz / zabytki

Nie ma generalnego ograniczenia wywozu dzieł, a jedynie różne przepisy dotyczące specjalnych kategorii utworów. Przykładowo, istnieją specjalne przepisy o „produktach podwójnego zastosowania”, czyli takich, które mogą mieć zastosowanie militarne (w kontekście utworów chronionych prawem autorskim przepisy te mogą objąć przede wszystkim programy komputerowe).

Natomiast w odniesieniu do dzieł o charakterze artystycznym ograniczenia wynikają przede wszystkim z przepisów o ochronie zabytków. Przy czym, o zakwalifikowaniu jako zabytek decyduje nie śmierć artysty, lecz wartość historyczna, artystyczna lub naukowa powiązana ze zdarzeniami z przeszłości. Szczegółowe przepisy ustawy o ochronie zabytków precyzują natomiast, że chodzi o dzieła mające co najmniej 50 lat (zawarto tam długą listę różnych kategorii dzieł i procedurę udzielania zezwoleń na wywóz).

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.