1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Przygotowuję rozprawę doktorską, w której analizuję zagraniczną poezję. Musiałam wobec tego przetłumaczyć wszystkie te wiersze. Czy mogę je wobec tego opublikować? Czy mogę zamieścić je jako załącznik do pracy?

Tematy: dozwolony cytat / opracowanie / doktorat

Przytoczenie wierszy w rozprawie doktorskiej (także we własnym tłumaczeniu) musi odpowiadać wymogom określonym w prawie autorskim dla dozwolonego cytowania. W polskim prawie jest to uregulowane w art. 29 pr. aut., który wymaga m.in., aby cytat ograniczał się do fragmentów cudzych utworów, a w całości pozwala przytaczać tylko „drobne utwory” literackie. Musi to być uzasadnione celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie czy analiza. Trzeba wobec tego sprawdzić, czy wszystkie te wymogi są spełnione w odniesieniu do każdego wykorzystanego w rozprawie wiersza.

Generalnie natomiast, rozpowszechnianie tłumaczenia cudzego utworu wymaga zgody autora oryginału. Cytowanie jest tu wyjątkiem, więc wszystkie wymagania dotyczące cytowania trzeba bardzo ostrożnie interpretować.

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.