Organizer
Modern Poland Foundation

Tworzę obrazy znanych postaci w swoim graficznie niepodrabianym stylu. Czy mogę je umieszczać np. na koszulach i sprzedawać?

Tematy: dozwolony użytek / komercyjne wykorzystanie / wykorzystanie wizerunku

Wizerunki istniejących osób oraz przedstawienia fikcyjnych postaci podlegają ochronie prawnej. Ich wykorzystanie na różnych produktach bez zgody może zatem stanowić naruszenie prawa.

Osób rzeczywistych dotyczą przepisy o wizerunku i dobrach osobistych. Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej (z wyjątkiem osób publicznych i wizerunku jako szczegółu większej całości – zob. http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=wizerunek. Po śmierci osoby przedstawionej roszczeń dotyczących wizerunku można dochodzić jedynie przez następne 20 lat, ale także po upływie tego terminu wykorzystanie wizerunku może być przedmiotem roszczeń, jeżeli narusza pamięć po tej osobie, czyli dobra osobiste bliskich zmarłej.

Przedstawienia postaci fikcyjnych podlegają ochronie prawa autorskiego a często również są rejestrowane jako znaki towarowe (zob. https://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/41/ oraz https://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/929/). Ich wykorzystanie będzie również wymagało zgody, o ile nie będzie mieściło się w ramach dozwolonego użytku takiego jak np. cytat lub parodia.

Emilia Zalewska

Wróć do listy pytań.