Organizer
Modern Poland Foundation

Podpisałem umowę o współpracy na prowadzenie wspólnego punktu gastronomicznego. Stworzyłem logo i nazwę lokalu. Niestety w wyniku wielu komplikacji lokal przejął wynajmujący. Czy mogę zabronić mu wykorzystania grafiki i nazwy, których jestem twórcą?

Tematy: zakres ochrony / znaki towarowe / umowy

Autorowi twórczego logotypu przysługują do niego prawa autorskie osobiste i majątkowe. Prawa majątkowe można jednak przenieść, więc warto sprawdzić, czy w umowie o współpracy nie ma wzmianki o przeniesieniu na partnera/inną osobę tych praw lub udzieleniu licencji. Jeżeli taka umowa nie została zawarta, to ani partner biznesowy, ani wynajmująca lokal nie mogą wykorzystać logo bez zgody autora.

Jeżeli chodzi o nazwę, dużo trudniejsze może być wykazanie, że jest ona utworem, co do którego prawa autorskie należą się komukolwiek. Musiałaby ona spełniać kryteria takie jak oryginalność i niepowtarzalność, czego wykazanie może być trudne, jeżeli składa się ze słów będących w powszechnym użyciu. Innymi słowy: stanowić taki rezultat pracy twórczej, którego z dużym prawdopodobieństwem nie uzyskałaby inna osoba.

Osoba wykorzystująca logo i twórczą nazwę bez zgody ich autora popełnia naruszenie praw autorskich i można domagać się od niej m.in. zaniechania, a także odszkodowania.

Emilia Zalewska

Wróć do listy pytań.