1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Byłam zatrudniona w firmie, w której jednym z moich obowiązków było pisanie tekstów na blogi. Kilka z nich zostało przeze mnie opublikowanych. Na górze każdego tekstu była informacja o osobie, która utworzyła dany wpis i pojawiało się tam moje nazwisko. Po moim odejściu w pracy zmieniono nazwisko osoby, która utworzyła dany wpis, a pozostałe przygotowane przeze mnie teksty również są publikowane z nazwiskiem innej osoby. Czy to narusza moje prawa autorskie i mam prawo żądać, aby przy danym wpisie widniało moje nazwisko?

Tematy: autorskie prawa osobiste / zakres ochrony / utwory pracownicze

Autorskie prawa osobiste obejmują m.in. prawo do autorstwa utworu oraz oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Prawa te chronią więź między twórcą a utworem, która nie podlega zrzeczeniu się lub zbyciu oraz jest nieograniczona w czasie. W związku z tym, nawet jeśli zgodnie z art. 12 §1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrywnych autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych w ramach i zakresie ustalonych obowiązków służowych nabył pracodawca, ich autorowi nadal przysługuje prawo do tego, by były one publikowane pod jego imieniem i nazwiskiem. Dotyczy to zarówno tekstów, które ukazały się w trakcie zatrudnienia, jak i tych, które opublikowano później.

W razie naruszenia autorskich praw osobistych twórca może żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (w tym wskazania właściwego twórcy i złożenia w tym zakresie odpowiedniego oświadczenia). Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której w umowie zawartej z pracodawcą znajdowały się postanowienia zobowiązujące twórcę do niewykonywania autorskich praw osobistych lub wyrażające jego zgodę na wykonywanie tych praw przez inną osobę. Choć istnieją opinie negujące możliwość ograniczania w ten sposób osobistych praw autorskich (w związku z ich niezbywalnością), w obrocie często przyjmuje się podobne rozwiązanie za dopuszczalne. W związku z tym jego skuteczność może zależeć od indywidualnej oceny sądu a konsekwencje i czas trwania podobnych postanowień – od ich szczegółowej treści.

Emilia Zalewska

Wróć do listy pytań.