Organizer
Modern Poland Foundation

Czy w przypadku tworzenia własnego rysunku opartego o, ale modyfikującego wygląd dostępnego poblicznie pomnika w sposób nieuwłaczający jego twórcy istnieje możliwość wykorzystania rysunku do celów komercyjnych? Dodam, że autor nie żyje od kilku lat.

Tematy: dozwolony cytat / prawo do zezwalania na korzystanie z opracowań / opracowanie / komercyjne wykorzystanie

Wykorzystywanie we własnej twórczości elementów zaczerpniętych z utworów cudzego autorstwa co do zasady wiąże się z uzyskaniem zgody od twórcy utworu pierwotnego. Zgoda nie jest wymagana po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych (zgodnie z generalną regułą wygasają one dopiero 70 lat po śmierci twórcy) lub jeżeli wykorzystanie mieści się w przepisach o dozwolonym użytku. Poza tym możliwe jest także takie zaczerpnięcie z cudzego utworu, które w ogóle nie wkroczy w prawo autorskie (poprzez inspirację pomysłem zawartym w tym utworze, a nie skopiowaniem sposobu wyrażenia tego pomysłu).

W omawianym przypadku chodzi o stworzenie rysunku „opartego” na wyglądzie pomnika, którego autor nie żyje dopiero od kilku lat, konieczne może więc okazać się uzyskanie zgody od spadkobierców autora takiego pomnika. Uzyskanie zgody nie będzie konieczne jeżeli wykorzystanie elementów zaczerpniętych z cudzego dzieła ograniczy się do dozwolonego użytku, a konkretnie tzw. prawa cytatu. Powyższe problemy były przez nas wielokrotnie poruszane w odpowiedziach na podobne pytania, np. lub .

Natalia Chmurczyk

Wróć do listy pytań.