1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Chciałabym moją pracę magisterską opublikować w formie książki. Praca ta powstała na bazie wielu książek. Jednym razem cytuję innego autora, a innym razem zmieniam jego treść. Co do cytatów, nie mam wątpliwości. Zastanawiam się, jak to wygląda z tekstem, który został przekształcony (zmienione zdania, wyrazy itp.). Czy mogę go opublikować jako własny? Czy za każdym razem mam umieścić przypis?

Tematy: dozwolony cytat / dozwolony użytek naukowy

Przekształcanie cudzego tekstu do wykorzystania we własnej pracy magisterskiej nie powinno mieć w ogóle miejsca. Abstrahując od wątpliwości prawnych z tym związanych, jest to praktyka niemająca wiele wspólnego z działalnością naukową, która powinna polegać na upowszechnianiu własnych badań.

Generalnie dopuszczalne jest czerpanie z cudzej pracy wprost (ew. w tłumaczeniu) w postaci cytatów lub powoływanie się na cudze idee, jednak w obu przypadkach konieczne jest wyraźne oznaczanie zapożyczonego fragmentu/pomysłu (ew. tego, że dokonaliśmy tłumaczenia) i podawanie źródła. W kontekście naukowym chodzi tu zwłaszcza o uniknięcie wątpliwości od kogo pochodzi dana wypowiedź i czy nie została ona zniekształcona przez podającego ją autora. Przeformułowywanie cudzych wypowiedzi prowadzi do odwrotnego rezultatu, a na pewno rodzi takie ryzyko.

Niezależnie od powyższego, uczelni przysługuje ustawowy 6-miesięczny termin na opublikowanie pracy magisterskiej, wobec czego publikacja przed upływem tego terminu wymaga uzgodnień z uczelnią.

Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.