1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Chcę otworzyć internetowy serwis z rozwiązaniami zadań z matematyki. Wszystkie rozwiązania zostały opracowane przeze mnie osobiście. Nie publikowałbym samych zadań, ale podawałbym informację o autorze, tytule, wydawnictwie oraz numerze zadania. Czy publikowanie w takiej formie rozwiązań zadań bez jawnej zgody autorów lub wydawców naruszy ich prawa autorskie?

Tematy: zgoda uprawnionego / prawo do zezwalania na korzystanie z opracowań / art. 1 pr. aut. / indywidualna twórczość / art. 2 pr. aut. / zakres ochrony / opracowanie / opracowanie rozwiązań do zadań / publikowanie rozwiązań do zadań / granice ochrony / klucz odpowiedzi do cudzych zadań

Do naruszenia praw autorskich może dojść tylko wtedy, gdy wykorzystane zadania są chronionymi przez prawo autorskie utworami i zostały wykorzystane w sposób stanowiący nieuprawnione wkroczenie w zakres monopolu autorskiego. Pytanie o zakres ochrony prawno autorskiej zadań matematycznych przypomina wcześniejsze pytanie o ochronę przepisów kucharskich. Podobna jest też odpowiedź – nie można z góry przesądzić, że żadne zadanie matematyczne nie będzie chronione, wszystko zależy od oceny konkretnego sposobu wyrażenia danego zadania.

W związku z tym istotne staje się pytanie, czy publikacja rozwiązań zadań bez samych zadań, wyłącznie z powołaniem ich danych bibliograficznych, stanowi wkroczenie w prawa autorskie twórców lub wydawców tych zadań. Co ciekawe, podobna sprawa była już przedmiotem orzekania – w wyroku z dnia 26 listopada 1930 r. (OSP 1931 nr 10 poz. 87), Sąd Najwyższy uznał, że klucz do ćwiczeń z łaciny stanowi opracowanie (tłumaczenie) tych ćwiczeń. Analogicznie, rozwiązania zadań z matematyki należałoby uznać za opracowanie samych zadań, a korzystanie z opracowania wymaga zgody uprawnionego – art. 2 pr. aut. (kto nim będzie zależy od umowy pomiędzy twórcą a wydawcą).

Sprawa nie jest jednak taka oczywista, gdyż opracowanie to twórcze przekształcenie chronionej postaci wyrażenia oryginalnego utworu. Rozwiązanie będzie opracowaniem zadania wtedy, gdy dopatrzymy się w nim takiego przekształcenia. Nie zawsze musi tak być.

Podsumowując, w analizowanej sytuacji ryzyko naruszenia istnieje, ale bez postępowania sądowego nie można ustalić, czy do naruszenia dojdzie w odniesieniu do każdego zadania.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.