1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Chciałbym nagrać płytę DVD zawierająca zapis 3 koncertów zespołu dziecięcego. Dzieci wykonują utwory innych twórców. Koncerty były publiczne. Czy zastrzeżenie, że płyta jest przeznaczona wyłącznie dla członków zespołu i ich opiekunów wystarczy? A może istnieje inne, lepsze rozwiązanie?

Tematy: zgoda uprawnionego / dozwolony użytek / art. 31 pr. aut. / dozwolony użytek osobisty / licencje / publiczne wykonanie utworów innych twórców / wydanie płyty z utworami innych twórców / publiczne wykonanie utworów / uczniowie / korzystanie z cudzej twórczości przez uczniów / publikowanie prac uczniów / wykonanie utworu na imprezie szkolnej / zespół dziecięcy / koncert zespołu dziecięcego / uzyskanie licencji / impreza szkolna

Zgody uprawnionego wymagało już samo publiczne wykonanie utworów przez zespół, o ile nie mieściło się to w granicach dozwolonego użytku (np. imprezy szkolne, o których mowa w art. 31 pr. aut.). Jeżeli wtedy doszło do uzyskania licencji nie oznacza to jednak automatycznie, że poza publicznym wykonaniem objęła ona również nagranie płyty. Jest to osobne pole eksploatacji i powinno ono zostać wyraźnie objęte licencją.

Zgody (licencji) nie wymaga korzystanie z utworu w granicach dozwolonego użytku osobistego, który obejmuje krąg rodziny i znajomych. Jednak, to czy istotnie mamy do czynienia z korzystaniem w ramach tak wąskiego kręgu to kwestia faktu. Nie możemy tego zmienić oświadczeniem, takim jak proponowane w pytaniu zastrzeżenie. Innymi słowy decydujące jest to, czy utwór faktycznie nie opuści tego kręgu, a nie to, czy jest opatrzony różnymi zastrzeżeniami.

Alternatywą do ograniczenia korzystania do dozwolonego użytku jest uzyskanie licencji. Może jej udzielić sam uprawniony lub reprezentująca go organizacja zbiorowego zarządzania.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.