1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Zajmuję się produkcją foto-gadżetów (np. kubków i poduszek) ze zdjęciem. Na różnych forach i portalach internetowych są za darmo dostępne ramki do zdjęć cyfrowych w formacie PSD. Czy korzystanie z takich ramek w mojej działalności jest legalne? Czy wystarcza np. zapłacenie za pobranie pliku z portalu?

Tematy: zgoda uprawnionego / dozwolony użytek / prawo do wynagrodzenia / komercyjne wykorzystanie / licencje CC / cudze materiały / korzystanie z cudzej twróczości / granice ochrony / udostępnienie utworu w internecie / ramki do zdjęć cyfrowych / granice dozwolonego użytku / serwisy stokowe

Korzystanie z utworu poza granicami dozwolonego użytku wymaga zgody uprawnionego (opisana w pytaniu działalność raczej nie będzie stanowiła dozwolonego użytku). Taka zgoda może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie. Sam fakt udostępnienia utworu w Internecie nie oznacza udzielenia zgody na jego ponowne wykorzystanie. Zgoda musi przyjąć postać wyraźnego oświadczenia uprawnionego. Popularnym sposobem wyrażania zgody przez twórców, którzy nie chcą ograniczać korzystania z ich utworów są licencje Creative Commons. Licencje CC pozwalają korzystać z utworów nieodpłatnie, wymagają jednak spełnienia określonych obowiązków. Zgoda musi być uzyskana od osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu. Tej osobie należy się także ewentualna opłata. Zapłata za transfer pliku z portalu to niezależna kwestia, choć istnieje wiele portali, które jednocześnie dysponują stosownymi uprawnieniami do udostępnianych przez siebie plików (np. tzw. serwisy stokowe).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.