Organizer
Modern Poland Foundation

Czy legalnie można umieszczać w Internecie covery znanych piosenek? Jaka jest różnica pomiędzy wykonaniem piosenki polskiej a zagranicznej? Czyje prawo nas w tej kwestii obowiązuje?

Tematy: zgoda uprawnionego / prawo do zezwalania na korzystanie z opracowań / art. 2 pr. aut. / opracowanie / artystyczne wykonanie / cover / aranżacja / cover piosenki / twórcza przeróbka utworu / przeróbka utworu muzycznego / cover a prawa autorskie / prawa do coverów / umieszczanie w internecie coverów znanych piosenek

Cover to zazwyczaj nowe artystyczne wykonanie już istniejącego utworu. Niekiedy, zmiany dokonane w związku z coverem powodują powstanie opracowania oryginalnego utworu.

Rozpowszechnianie własnego artystycznego wykonania cudzego utworu, a także rozpowszechnianie opracowania cudzego utworu wymaga zgody uprawnionych do tego utworu. Nie ma tu specjalnej różnicy pomiędzy piosenkami zagranicznymi i polskimi, bo w największym skrócie, są one tak samo chronione przez prawo.

Nie można natomiast udzielić ogólnej odpowiedzi na pytanie o prawo właściwe. To, jakie prawo będzie miało zastosowanie zależy zawsze od konkretnego stosunku prawnego i towarzyszących im okoliczności, a także od tego, jaki sąd (w jakim kraju) będzie rozpatrywał wynikłą z tego stosunku sprawę.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.