1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Zajmuję się fotografią. Na wakacjach w krajach arabskich, w jednej z wiosek, wykonałem portret kilkunastoletniej dziewczynce, jednak nie dysponuję żadną pisemną zgodą tej dziewczynki, ani jej rodziców. Czy mogę tę fotografię wysłać na konkurs?

Tematy: zgoda uprawnionego / art. 1 pr. aut. / fotografia / wizerunek / art. 81 pr. aut. / wykorzystanie wizerunku / publikowanie wizerunku / naruszenie wizerunku / prawa do fotografii / ochrona wizerunku a publikacja zdjęcia w internecie / prawa do wizerunku / ochrona wizerunku / rozpowszechnienie wizerunku / utwór fotograficzny / zgoda na publikację wizerunku na fotografii / zgoda na publikację wizerunku

Z formalnego punktu widzenia, wysłanie na konkurs fotografii zawierającej wizerunek dziewczynki doprowadzi do rozpowszechnienia jej wizerunku. Zgodnie z art. 81 pr. aut. wymaga to jej zgody, chyba że:

  1. otrzymała ona umówioną zapłatę za pozowanie;
  2. jest osobą powszechnie znaną, a wizerunek wykonano w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną;
  3. stanowi ona jedynie szczegół całości.

Powyższe przesłanki nie wpływają jednak na przysługiwanie fotografowi praw autorskich do fotografii. Są to niezależne kwestie. Ma on prawa do fotografii, którą jednak nie może w pełni rozporządzać bez ryzyka naruszenia praw do wizerunku sportretowanej na niej osoby.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.