Organizer
Modern Poland Foundation

Twórca naszej strony internetowej wykorzystał w projekcie cudzy obrazek. Zmienił tło, dodał cienie i różne inne efekty. Czy po tych zmianach możemy korzystać z obrazka?

Tematy: zgoda uprawnionego / art. 2 pr. aut. / opracowanie / art. 49 ust. 2 pr. aut. / integralność utworu / zmiany utworu / korzystanie z cudzej twróczości / wykorzystanie zdjęć znalezionych w internecie / wykorzystanie cudzego obrazka w prezentacji / art. 16 pr. aut.

Dokonanie zmian w cudzym utworze w żadnym wypadku nie prowadzi do uzyskania uprawnienia do korzystania z niego. Zarówno korzystanie z oryginalnego, jak i zmienionego utworu wymaga zgody uprawnionego (o ile nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku, np. cytowania).

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiany spowodowane są oczywistą koniecznością, którym twórca nie mógłby się sprzeciwić bez słusznej podstawy (art. 49 ust. 2 pr. aut.). W takim wypadku można dokonać zmian, ale uprawnienie to ma jedynie następca prawny twórcy, czyli osoba, która nabyła od niego autorskie prawa majątkowe.

Takiego uprawnienia nie będzie zatem miała osoba, która po prostu znalazła cudzy obrazek w internecie.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.