Organizer
Modern Poland Foundation

Czy można - własnoręcznie przepisując na komputer - udostępnić w Internecie stary zbiór zadań z fizyki, matematyki? Wątpię, aby wydawca/autor czerpali korzyści z dystrybucji książek, a ich wkład profesorów po prostu się marnuje.

Tematy: zgoda uprawnionego / utwór rozpowszechniony / wygasanie ochrony / domena publiczna / dozwolony użytek / rozpowszechnianie / termin wygaśnięcia ochrony / śmierć autora / śmierć twórcy / własnoręczne przepisanie starego zbioru zadań / rozpowszechnianie cudzego utworu / opublikowanie starych zadań / udostępnienie zadań w internecie / udostępnienie w internecie starego zbioru zadań / opublikowanie zadań w internecie

Ani własnoręczne przepisanie, ani brak aktualnych korzyści z dystrybucji po stronie autorów/wydawców nie legalizuje rozpowszechniania cudzego utworu. Umieszczenie utworu w publicznie dostępnym Internecie nie mieści się w żadnym z przepisów o dozwolonym użytku, wobec czego wymaga zgody uprawnionych osób. Zgoda nie jest konieczna, jeżeli prawa wygasły, co następuje co do zasady 70 lat po śmierci twórcy utworu.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.