1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Co się dzieje, jeśli autor publikujący pod pseudonimem umiera, nigdy nie wyjawiwszy swojej prawdziwej tożsamosci? Dzieła przechodzą do domeny publicznej?

Tematy: domena publiczna / termin wygaśnięcia ochrony / prawo do autorstwa / pseudonim / art. 36 pr. aut. / śmierć autora / śmierć twórcy / ujawnienie tożsamości twórcy / ujawnienie tożsamości autora / tożsamość twórcy / ustalenie tożsamości twórcy / ustalenie tożsamości autora / publikowanie pod pseudonimem / data pierwszego rozpowszechnienia utworu / czas trwania praw autorskich

Publikowanie pod pseudonimem nie pozbawia autora ochrony przewidzianej w prawie autorskim. Jeżeli autor nie ujawnił swojej tożsamości i nie można jej ustalić bez wątpliwości na podstawie pseudonimu, to 70-letni termin wygaśnięcia ochrony liczy się nie od daty śmierci autora, lecz od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu (art. 36 pkt 2 pr. aut.).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.