1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Chciałbym tworzyć plakaty poprzez łączenie grafik lub fotografii z tekstami z wierszy popularnych polskich poetów (np. zdjęcie dzika opatrzone fragmentem wiersza Brzechwy). Czy mogę takie plakaty sprzedawać, czy też potrzebuję wcześniej uzyskać prawa do tych wierszy?

Tematy: dozwolony cytat / zgoda uprawnionego / organizacje zbiorowego zarządzania / art. 2 pr. aut. / opracowanie / dozwolony użytek / komercyjne wykorzystanie / dozwolony użytek osobisty / korzystanie z cudzej twróczości / art. 16 pr. aut. / wiersze popularnych poetów / łączenie grafik z tekstami wierszy popularnych poetów / plakat z cudzym wierszem / plakat / sprzedaż plakatu z cudzym wierszem

Jest wątpliwe, czy wykorzystanie w opisany sposób wierszy będzie mieściło się w dozwolonym użytku. Por. np. wcześniejsze odpowiedzi dot. przesłanek dozwolonego cytowania.

Korzystanie poza zakresem dozwolonego użytku wymaga zgody uprawnionego lub reprezentującej go organizacji zbiorowego zarządzania. Za udzielenie zgody uprawniony może zażądać wynagrodzenia, a w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzenie wynika z tzw. tabel, czyli swego rodzaju cenników stosowanych przez te organizacje.

Wykorzystanie cudzego utworu w postaci innej niż oryginalna może prowadzić do powstania jego opracowania lub wkroczenia w autorskie prawa osobiste. Zgodę na takie działania może udzielić tylko uprawniony (twórca), gdyż organizacje zbiorowego zarządzania tego typu prawami nie zarządzają.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.