Organizer
Modern Poland Foundation

Na potrzeby akcji promocyjnej będziemy zamawiać w firmie świadczącej usługi kaligraficzne wykonanie specjalnych, odręcznie wykonanych bilecików z tekstem życzeń zamówionych przez Klienta. Czy dobrze rozumiem, że taki bilecik będzie Utworem i należałoby w umowie zawrzeć zapisy o przekazaniu autorskich praw majątkowych i osobistych?

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / art. 1 pr. aut. / indywidualna twórczość / indywidualny charakter utworu / kaligrafia / kaligrafowany bilecik

Sam fakt odręcznego wykonania nie przesądza, że dzieło staje się utworem. Konieczne jest, aby prowadziło to do wniesienia wkładu indywidualnej twórczości. Przy czym, nawet minimalny wkład prowadzi do powstania utworu. Wobec tego, wiele osób dla bezpieczeństwa przyjmuje, że nabywane dzieło jest utworem i na wszelki wypadek zawiera w umowach postanowienia regulujące kwestie prawno-autorskie. Regulacja ta nie musi polegać na przeniesieniu tych praw, ale jest to niewątpliwie najbardziej proste i korzystne rozwiązanie z punktu widzenia nabywcy dzieła.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.