1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Czy można skorzystać z gotowego, już rozpowszechnionego utworu muzycznego jako sygnał telefoniczny? Czy można go dodatkowo pociąć i skorzystać z wersji zapętlonej?

Tematy: zgoda uprawnionego / indywidualna twórczość / art. 2 pr. aut. / zakres ochrony / opracowanie / integralność utworu / zmiany utworu / rozpowszechnianie / fragment utworu / muzyka / twórcza przeróbka utworu / przerabianie cudzych utworów / sygnał telefoniczny / wykorzystanie fragmentu utworu / przeróbka utworu muzycznego / utwór muzyczny jako sygnał telefoniczny / utwór muzyczny / pocięcie utworu muzycznego / fragment utworu muzycznego

Wykorzystanie utworu w sposób opisany w pytaniu wiąże się z jego rozpowszechnianiem (sygnał jest dostępny dla każdego, kto zadzwoni pod dany numer) oraz modyfikacją. Oba działania wymagają zgody osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu, gdyż nie mieszczą się one w zakresie ustawowego dozwolonego użytku.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.