1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Prowadzę sklep, w którym chciałbym puszczać muzykę mojego kolegi. Stworzył on cały album sam, wokale również sam nagrywał. Jeżeli posłużył się jakimś samplem to jest on zmieniony nie do poznania. Czy w przypadku wizyty inkasentów ZAiKSu będę musiał udowadniać, że mam zgodę kolegi?

Tematy: zgoda uprawnionego / organizacje zbiorowego zarządzania / ciężar dowodu / zmiany utworu / korzystanie z cudzej twróczości / ZAiKS / zgoda autora / sampling / twórcza przeróbka utworu / jak nie podpisywać umowy z ZAiKS / przeróbka utworu muzycznego / jak nie podpisywać umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania / zgoda kompozytora na przeróbkę utworu

Tak, to użytkownik musi wykazać, że korzysta z utworu w oparciu o zgodę uprawnionego lub w granicach dozwolonego użytku”:http://prawokultury.pl/publikacje/dozwolony-uzytek-publiczny/.

Wykorzystanie cudzego utworu przez kolegę w jego nagraniu może powodować, że jego zgoda nie wystarczy do korzystania z tego nagrania. To, że utwór ten jest „zmieniony nie do poznania” może jedynie utrudniać uprawnionemu udowodnienie, że jego zgoda jest faktycznie dodatkowo potrzebna.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.