1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Organizujemy konkurs na materiały informacyjne-graficzne, filmy, piosenki. Zależy nam na możliwości wykorzystania ich do promocji projektu społecznego, który prowadzimy. Czy możemy w regulaminie konkursu wpisać postanowienie, że przysługiwać nam będą prawa autorskie do tych materiałów?

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / licencje

Przeniesienie praw autorskich wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, zatem postanowienie takie w regulaminie nie będzie skuteczne, o ile regulamin nie jest częścią podpisywanej przez uczestników umowy.

Forma pisemna nie jest jednak wymagana dla udzielenia licencji niewyłącznej, czyli zezwolenia na korzystanie z utworów w określonym zakresie. Postanowienie o udzieleniu takiej licencji zawarte w regulaminie będzie skuteczne, przy czym licencja różni się od przeniesienia praw m.in. trwałością stosunku prawnego (licencję można wypowiedzieć, wobec czego często zamawiający wolą nabywać prawa).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.