1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Podczas pisania pracy dyplomowej wykonywałam badania. Teraz promotor chciałby je wykorzystać we własnej publikacji i poprosił mnie, żebym mu je udostępniła. Czy mam z nim podpisać jakąś umowę? Chodzi mi tylko i wyłącznie o jednokrotne udostępnienie tych wyników, do publikacji, w której ja nie mogę być uwzględniona jako współautor.

Tematy: licencje / praca dyplomowa

Jeżeli wykorzystanie wyników badań w publikacji będzie polegało po prostu na przytoczeniu określonych informacji (danych), a promotor jest już w ich posiadaniu i nie jest związany żadną tajemnicą, to na takie korzystanie nie potrzebuje on żadnej zgody (umowy). Informacja nie jest co do zasady chroniona i może być swobodnie wykorzystywana.

Zawarcie umowy, a co najmniej udzielenie przez autora wyników zgody na ich wykorzystanie będzie konieczne dla ich legalnego wykorzystania w publikacji wtedy, gdy któraś z wyżej wskazanych okoliczności nie zachodzi. Na przykład, promotor nie jest w posiadaniu tych wyników, albo są one objęte jakąś tajemnicą (np. tajemnicą przedsiębiorstwa) – umowa jest wtedy co najmniej wskazana po to, aby uregulować zasady ich przekazania tak, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Bez uzgodnienia zasad przekazania i wykorzystania wyników na piśmie może wtedy łatwiej dojść do sporu, rośnie też ryzyko nieporozumień co do zasad korzystania tak, aby nie naruszać ewentualnych praw osób trzecich.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.