1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Jesteśmy biblioteką publiczną, która niedługo stworzy własne radio internetowe. Zacznie ono działać w ramach warsztatów dziennikarskich, jakie prowadzimy, kierując je do młodzieży. Jedna z uczestniczek chce stworzyć własną audycję o subkulturach i w ramach ilustracji chce odtworzyć piosenki niektórych grup, m.in. The Beatles. Działalność radia będzie oczywiście niekomercyjna. Jak zatem zrobić, żeby biblioteka nie ponosiła kosztów tytułem praw autorskich?

Tematy: dozwolony cytat / organizacje zbiorowego zarządzania / tabele wynagrodzeń / dozwolony użytek edukacyjny / radio

Korzystanie z cudzych utworów bez zgody uprawnionego oraz (co w tym przypadku istotne) bez zapłaty mu wynagrodzenia jest możliwe jeżeli działalność mieści się w ramach określonego przepisu o dozwolonym użytku. Alternatywnie istnieje oczywiście możliwość uzyskania nieodpłatnej licencji od uprawnionego, w niektórych przypadkach niestety tylko teoretyczna.

Korzystanie z utworów w ramach działalności oświatowej może mieścić się w ramach dozwolonego użytku. Szczegółowe wymagania staraliśmy się przybliżyć w odpowiedziach na podobne pytania. Jest bardzo prawdopodobne, że audycja wskazane w pytaniu może powstać w oparciu o te przepisy i być rozpowszechniona w ramach grupy uczestniczącej w zajęciach.

W pytaniu mowa jest o odtwarzaniu całych piosenek – jeżeli jednak byłyby to ich fragmenty odtwarzane w ramach większego wywodu służącego wyjaśnieniu jakiegoś zjawiska, to być może alternatywną podstawą mógłby być tu przepis o dozwolonym cytacie (szczegółowe przesłanki dozwolonego cytowania też wyjaśnialiśmy już wcześniej)

Jeżeli jednak wykorzystywane będą całe piosenki, bez wyraźnego uzasadnienia wyjaśnianiem lub innymi przesłankami dozwolonego cytowania, a radio internetowe będzie rozpowszechniało tę audycję publicznie bez ograniczeń, to taka działalność będzie wykraczała poza dozwolony użytek niezależnie od jej niekomercyjnego charakteru. Wymaga to już uzyskania licencji – można ją uzyskać bezpośrednio od uprawnionego, albo od organizacji zbiorowego zarządzania (w przypadku nadawania utworów pośrednictwo OZZ to wręcz konieczność, choć w przypadku radia internetowego nie do końca jasno wyrażona w przepisach).

Organizacje zbiorowego zarządzania pobierają opłaty zgodnie z tabelami wynagrodzeń, jednak tylko w przypadku zatwierdzenia tych tabel przez Komisje Praw Autorskich opłaty te nie podlegają negocjacji (listę zatwierdzonych tabel można znaleźć na stronach MKiDN). Organizacje są zobowiązane stosować preferencyjne stawki dla działalności niekomercyjnej.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.