1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

W ramach pracy (umowę o pracę) napisałem podręcznik. Pracodawca odmówił mi umieszczenia mojego nazwiska jako autora podręcznika. Czy ma do tego prawo? Dodam, że pisanie podręcznika nie jest moim głównym zajęciem, mam szereg innych obowiązków.

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / autorskie prawa osobiste / uznanie autorstwa / utwory pracownicze

Oznaczenie autorstwa utworu zgodnie z wolą twórcy jest obowiązkiem wynikającym z autorskich praw osobistych, które są niezbywalne. Twórca może się jednak zobowiązać w umowie, że nie będzie tych praw wykonywał – należy wobec tego sprawdzić czy takie zobowiązanie nie znalazło się w umowie, z której wynikał obowiązek stworzenia podręcznika. Przy czym, musi ono z tej umowy wyraźnie wynikać, a nawet wtedy twórca może się na to prawo powoływać (choć pociągnie to za sobą najprawdopodobniej naruszenie umowy i wynikające z tego konsekwencje).

Osobną kwestią jest to, czy podręcznik powstał w ramach umowy o pracę, czy poza nią. Ma to wpływ na to, czy doszło do nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych, czy też musi on je pozyskać w ramach osobnej umowy.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.