1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Na zlecenie naszego muzeum zostały wykonane fotografie dzieł (rzeźb) pokazywanych u nas na wystawie. Czy publikacja tych zdjęć w wydawanej przez muzeum książce (funkcjonującej w dystrybucji międzynarodowej) wymaga czegoś więcej niż zgody autora zdjęć, czyli fotografa? Czy spadkobiercy autora rzeźb również muszą takiej zgody udzielić?

Tematy: dozwolony użytek / muzeum / wystawa / promocja wystawy

Podpisana 5 października 2015 r. przez Prezydenta RP nowelizacja prawa autorskiego uchyli art. 33 pkt 2, który pozwalał korzystać z utworów wystawionych w muzeach w katalogach i wydawnictwach służących promocji tych utworów. Nowelizacja wprowadza jednak podobny przepis o treści:

Art. 33^3. 1. Wolno korzystać z utworów w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy lub publicznej sprzedaży utworów, w zakresie uzasadnionym promocją tej wystawy lub sprzedaży, z wyłączeniem innego handlowego wykorzystania.
2. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności publicznie dostępnych wystaw w muzeach, galeriach, salach wystawowych i obejmuje korzystanie z utworów w ogłoszeniach, katalogach i innych materiałach rozpowszechnianych dla promocji wystawy lub sprzedaży oraz wystawienie lub inne udostępnianie egzemplarzy utworów dla tych celów.

Z nowego przepisu, podobnie jak z poprzedniego przepisu wynika, że jeżeli korzystanie mieści się w określonych w nim granicach, to zgoda autora rzeźb (spadkobierców) nie jest wymagana. Kluczowe będzie tu ustalenie, czy książka służy do promocji wystawy.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.