1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Zajmuję się fotografią. Kilkakrotnie zabraniano mi zrobienia zdjęcia witryny sklepu czy ludzi na ulicy - tłumacząc to prawem do ochrony dóbr osobistych. Czy mogę zrobić zdjęcie dowolnemu obiektowi znajdującemu się w miejscu publicznym i opublikować je bez zgody osób znajdujących się na zdjęciu lub bez zgody właściciela obiektu?

Tematy: zgoda uprawnionego / fotografia / wizerunek / własność / art. 33 pr. aut. / wykorzystanie wizerunku / publikowanie wizerunku / naruszenie dóbr osobistych / ochrona danych osobowych / użycie wizerunku obiektów miejskich / wizerunek obiektu miejskiego / budynki publiczne / komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektu miejskiego / wizerunek obiektu publicznego / komercyjne wykorzystanie wizerunku budynku publicznego / fotografowanie obcych osób / fotografowanie osób / wizerunek osoby na zdjęciu / fotografowanie budynków publicznych / fotografia budynku publicznego / szczegół większej całości

Prawo autorskie pozwala rozpowszechniać bez zgody uprawnionego „utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku” (art. 33 pkt 1 pr. aut.). Opisane w pytaniu działania nie będą zatem stanowiły naruszenia prawa autorskiego.

Fotografowanym osobom przysługuje jednak prawo do wizerunku. Polskie prawo nie pozwala rozpowszechniać wizerunków osób prywatnych, nawet jeżeli zostały one sfotografowane w miejscu publicznym. Można to robić bez ich zgody tylko wtedy, gdy stanowią one szczegół całości. Rozpowszechnienie fotografii zawierającej wizerunek osoby może ponadto naruszać jej inne dobra osobiste – zależnie od kontekstu i okoliczności. Co więcej, fotografowanie osób można uznać za przetwarzanie ich danych osobowych, co prowadzi do wniosku, że fotograf powinien dodatkowo spełnić wymagania administracyjno-prawne wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Natomiast właściciele obiektów często powołują się na prawo własności jako podstawę zakazu fotografowania. Mówi się niekiedy potocznie o „wizerunku rzeczy”, jednak trudno się zgodzić, aby prawo własności rzeczy obejmowało także korzystanie i rozporządzanie „wizerunkiem” tej rzeczy. Nie jest to niestety kwestia wyraźnie uregulowana w przepisach. Rozpowszechnienie fotografii obiektu może natomiast prowadzić do naruszenia dóbr osobistych właściciela – tu także jednak zależnie od indywidualnych i konkretnych okoliczności.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.