1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Jak długo po wygaśnięciu umowy wydawniczej wydawca może sprzedawać książki?

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / umowa wydawnicza / licencje

Zakładając, że umowa wydawnicza udzielała wydawcy jedynie licencji na sprzedaż książek, a wygaśnięcie umowy pociągnęło za sobą wygaśnięcie tej licencji, to wydawca sprzedawać ich już nie może. Sytuacja może być jednak bardziej skomplikowana – umowa mogła np. przenieść na wydawcę prawa bez ograniczeń czasowych, a termin mógł zostać określony w umowie jedynie w odniesieniu do rozliczeń bądź innych kwestii. W takim wypadku wygaśnięcie umowy niekoniecznie pozbawi wydawcę możliwości sprzedawania książek.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.