1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Jak sprawdzić czy obraz malarza zmarłego w 1545 r. znajduje się w domenie publicznej?

Tematy: domena publiczna

Prawo autorskie jest tworem stosunkowo nowym (pierwsze regulacje tego typu to dopiero XVII/XVIII wiek). Dzieła, które powstały zanim obowiązywało jakiekolwiek prawo autorskie nie są objęte tym prawem. Dopiero w stosunku do takich dzieł, które w ogóle kiedykolwiek były chronione można zastanawiać się czy i w jakim zakresie stosuje się do nich obecne prawo (i np. ustalać, czy minęło już 70 lat od śmierci twórcy).

W odniesieniu do dzieł pochodzących z XVI w. można zatem śmiało założyć, że prawo autorskie ich nie dotyczy. Korzystając z nich trzeba oczywiście respektować pozostałe przepisy prawa, które mogą tu mieć zastosowanie (np. nie można nie respektować prawa własności do fizycznego nośnika obrazu). Warto też upewnić się, czy istotnie mamy do czynienia z historycznym oryginałem dzieła, a nie jego współczesną przeróbką (o tym szerzej tu: http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/745/).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.