1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Czy prace autorskie, które zostały wysyłane na konkursy a nie zostały w żaden sposób nagrodzone zajęciem miejsca czy wyróżnieniem, mogą być przez autora publikowane w internecie? Czy nie idą za tym żadne konsekwencje prawne? Głównie mi chodzi o publikację opowiadań.

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / licencje

Autor może swobodnie dysponować swoim utworem, jeżeli nie przeniósł na nikogo swoich praw ani nie udzielił licencji wyłącznej, bądź w inny sposób nie zobowiązał się do ograniczenia swojej swobody. Wszystko zależy więc zatem od tego jaki był regulamin konkursu. Przy czym, do przeniesienia praw i udzielenia licencji wyłącznej konieczna jest forma pisemna, czyli własnoręczne podpisanie dokumentu zawierającego odpowiednie oświadczenie woli.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.