1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Jestem posiadaczem fotografii z lat 70 które wykonywał mój dziadek. Tymi fotografiami zainteresowały się dwa muzea. Ja wszystkie fotografie mam w dwóch kopiach i chciałem sprzedać je obu placówkom. Czy mogę to zrobić czy prawa do tych fotografii po zakupie przejmuje ta jedna placówka?

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / fotografia / własność

Sprzedaż konkretnej odbitki fotografii samo w sobie nie powoduje jakiegokolwiek rozporządzenia prawami autorskimi do tej fotografii. Powoduje jedynie przeniesienie własności tej odbitki. Do przeniesienia praw autorskich (majątkowych) konieczne jest podpisanie umowy, w której znajdzie się wyraźne postanowienie o ich przeniesieniu oraz wskazanie pól eksploatacji. Dopiero taka umowa powoduje, że prawa te przejdą na nabywcę i w konsekwencji ich uprzedni dysponent nie będzie mógł ich ponownie przenieść na kogoś innego.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.