1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Mam dużo gier komputerowych, które często kupuję w postaci elektronicznej przez Internet. Zwykle płacę także elektronicznie i nie jestem w stanie przyporządkować konkretnej płatności do konkretnej gry. Jak mam udowodnić, że nie "ukradłem" tych programów?

Tematy: zgoda uprawnionego / programy komputerowe / ciężar dowodu / dozwolony użytek osobisty / legalny posiadacz / domniemanie niewinności / gra komputerowa / dowód zakupu utworu / klucz licencyjny / zakup gier komputerowych przez internet / dowód nabycia klucza licencyjnego do gry

Podstawową zasadą, zwłaszcza w prawie karnym jest domniemanie niewinności oraz wymaganie, aby to osoba zarzucająca określone czyny przedstawiła na nie stosowne dowody. Z uwagi na to, że gry komputerowe są lub zawierają programy komputerowe, nie są one w tym zakresie objęte przepisami o dozwolonym użytku osobistym. Prawo do korzystania z gry ma tylko jej legalny posiadacz, a w szczególności osoba, która uzyskała na to licencję od uprawnionego. W praktyce, może być zatem konieczne przedstawienie dowodów na to, że istotnie jest się legalnym posiadaczem (w postaci odpierania zarzutów oskarżyciela lub powoda). W przypadku dystrybucji i płatności elektronicznej nie będą to dowody materialne, ale dowody niematerialne powinny również zostać uznane przez sąd. Powinien on np. skrupulatnie zbadać zapisy płatności, przyznane użytkownikowi klucze licencyjne itd.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.