1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Jak sprawdzić kto ma prawa do wydawania powieści autora, który już nie żyje a ostatni wydawca je niedawno stracił?

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / umowa wydawnicza / licencje

Nie ma niestety żadnego oficjalnego rejestru praw autorskich, w których można by było dokonać takiego sprawdzenia tak, jak to można zrobić w odniesieniu do nieruchomości w księgach wieczystych. Ustalenie komu przysługują prawa autorskie wymaga samodzielnego zbadania faktów i zawartych umów. Autor mógł przenieść prawa na wydawcę, ale mógł mu też udzielić tylko licencji. Informacja, że dotychczasowy wydawca swoje prawa stracił może oznaczać wiele różnych rzeczy. Zakładając jeden z możliwych scenariuszy – że autor przeniósł na wydawcę prawa tylko do określonego wydania (lub tylko na określony czas), to prawa są po stronie autora (lub jego spadkobierców. Ale sytuacja może być bardziej skomplikowana.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.