Organizer
Modern Poland Foundation

Jestem ilustratorką, która wykonuje wiele zleceń na umowę o dzieło/zlecenie. W jednej z umów, które podpisałam jest obszerny fragment o przeniesieniu praw majątkowych, w bardzo szerokim zakresie. Jest tam też upoważnienie do rozporządzania i korzystania z opracowań. Po kilku miesiącach od wykonania zlecenia znalazłam moje prace, podpisane jakoby ich autorem był ktoś inny (i nie był to zleceniodawca). Czy ta umowa im na to pozwala?

Tematy: przenoszenie autorskich praw majątkowych / autorskie prawa osobiste / plagiat

W ramach serwisu prawokultury.pl nie udzielamy indywidualnych porad prawnych, a udzielenie takiej porady wymagałoby zapoznania się z całą umową i innymi okolicznościami sprawy. Generalnie jednak nawet w przypadku szerokiego przeniesienia autorskich praw majątkowych autor zachowuje autorskie prawa osobiste. Autorstwo nie może być przypisane komuś innemu, bez zgody (a wg niektórych nawet pomimo zgody) autora.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.