1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Robię torty i często klienci proszą o wykonanie znalezionego w sieci tortu. Czasem podobieństwo jest ledwo dostrzegalne, a czasem widać wyraźnie, że to ten sam projekt. Czy w takiej sytuacji powinnam napisać przy zdjęciu "tort inspirowany projektem x" i podać link do oryginału? Czy to wystarczy?

Tematy: zgoda uprawnionego / opracowanie / zwielokrotnienie / utwór inspirowany

Wykonanie tortu według cudzego projektu będzie najprawdopodobniej wymagało zgody autora projektu. Zgody takiej nie wymaga stworzenie utworu inspirowanego, ale o inspiracji nie decyduje samo oświadczenie – inspiracja ma miejsce wtedy, gdy z cudzego utworu czerpie się jedynie ideę lub pomysł, a nie chroniony sposób wyrażenia. Daleko idące podobieństwo sugeruje nie tyle inspirację, co raczej po prostu skopiowanie cudzego utworu.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.