1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Jestem bibliotekarką, a w ramach swojej pracy przygotowuję recenzje książek na blogu biblioteki. Choć recenzje podpisuję swoim nazwiskiem, moja przełożona zaczęła usuwać te podpisy. Nigdy nie wyraziłam na to zgody. W jaki sposób mogę wyegzekwować przywrócenie mojego nazwiska pod tekstami mojego autorstwa?

Tematy: naruszenie autorskich praw osobistych / prawo do autorstwa

Prawo do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem jest jednym z niezbywalnych autorskich praw osobistych autora. Autor może co prawda zgodzić się na niewykonywanie tego prawa, ale musi to być zgoda wyraźna i dobrowolna. Fakt, że utwór powstał w ramach zatrudnienia nie zmienia tej zasady nawet jeżeli prawa majątkowe do utworu przeszły na pracodawcę. Nie można oczywiście oczekiwać, że podawanie autorstwa to prawo absolutne, ale w normalnych warunkach powinno ono być poszanowane. Niestety, w przypadku gdy korzystający dobrowolnie nie chce zastosować się do tego prawa, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu lub przynajmniej na jakąś drogę polubownego rozwiązywania sporów (np. do mediacji).

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.