1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Chciałbym wiedzieć czy "odczytywanie" książki pt "O Krasnoludkach i o Sierotce Marysi" autorstwa Marii Konopnickiej i publikacja takiego filmu w serwisie YouTube wymaga z mojej strony posiadania pozwolenia oraz czy będę zobowiązany w jakikolwiek sposób odstępować komuś część ewentualnych zysków płynących z prowadzenia takiej serii filmów.

Tematy: autorskie prawa osobiste / domena publiczna / termin wygaśnięcia ochrony

Utwory Marii Konopnickiej znajdują się w domenie publicznej i można z nich co do zasady swobodnie korzystać. Autorka zmarła bowiem ponad 70 lat temu a tym samym autorskie prawa majątkowe do jej dzieł wygasły.

Obecnie nie ma obowiązku uiszczania opłat od korzystania z utworów pozostających w domenie publicznej. Pamiętać jednak należy, że w przeciwieństwie do autorskich praw majątkowych autorskie prawa osobiste nie są ograniczone w czasie i muszą być respektowane zawsze – mowa tutaj na przykład o rzetelnym wykorzystaniu utworu, nienaruszaniu jego treści i formy oraz o prawidłowym oznaczeniu jego autorstwa.

Martyna Stefańska

Wróć do listy pytań.