1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: edukacja

Avatar

Mongolscy bibliotekarze walczą o zmianę prawa autorskiego

3 lipca 2013 11:40
Kuba Kwiatkowski

Mongolscy bibliotekarze walczą ze zbyt ograniczonymi wyjątkami instytucjonalnymi dla bibliotek, w tym celu powołali Konsorcjum Bibliotek.

Avatar

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej uchwaliła traktat dla niewidomych

2 lipca 2013 14:50
Paweł Stankiewicz

W czasie konferencji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Marakeszu, 27 czerwca, przyjęto Traktat w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych i niedowidzących/ osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, który pozwoli niewidomym na korzystanie z zagranicznych bibliotek, na czym szczególnie skorzystają niepełnosprawni z krajów rozwijających się.

- To jest pierwszy traktat podpisany w ramach WIPO, który koncentruje się na prawach użytkowników i pierwszy traktat, który koncentruje się na prawie człowieka do 'uczestnictwa w kulturalnym życiu społeczności’ – skomentował James Love, szef Knowledge Ecology International (KEI).

Avatar

Połączone siły FNP i FWiOO na Heineken Open'er Festival!

1 lipca 2013 13:45
Sirmacik

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania połączyły swoje siły, by znaleźć się na tegorocznym Heineken Open’er Festival w Gdyni i zaprezentować uczestnikom festiwalu wolną kulturę oraz wolne i otwarte oprogramowanie. Między 3 a 6 lipca zapraszamy Was do dobrej zabawy w strefie NGO!

Avatar

Petycja do przywódców negocjujących traktat dla niewidomych

4 czerwca 2013 11:18
Paweł Stankiewicz

Na stronach Avaaz.org („Avaaz.org jest nowym globalnym ruchem internetowym z prostym demokratycznym przesłaniem: zlikwidowania rozdźwięku pomiędzy światem jaki mamy, a światem jakiego większość ludzi by pragnęła.”) można podpisać się pod petycją skierowaną do przywódców negocjacji traktatu na rzecz niewidomych.

Avatar

Dlaczego wyjątki od praw autorskich potrzebne są niewidomym

12 kwietnia 2013 14:47
Paweł Stankiewicz

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) pod koniec 2012 roku ogłosiła rozpoczęcie prac nad traktatem ułatwiającym dostęp do książek niewidomym i niedowidzącym. W czerwcu tego roku, w Marakeszu ma się odbyć konferencja WIPO, na której traktat ma być podpisany.

Avatar

USA przygotowuje się do otwarcia dostępu do artykułów naukowych

28 lutego 2013 10:04
Marta Rychert

Pod obrady Amerykańskiej Izby Reprezentantów oraz Senatu trafił projekt ustawy gwarantującej dostęp do wyników badań naukowych sponsorowanych przez państwo. To dobra wiadomość nie tylko dla Amerykanów, ale dla wszystkich internautów, bo jeśli ustawa wejdzie w życie, wyniki badań będą publikowane online.

Avatar

Komentujemy Otwartą Licencję Edukacyjną

18 lutego 2013 17:28
Marta Skotnicka

W grudniu 2012 roku Instytut Książki udostępnił kilka utworów ze spuścizny Janusza Korczaka na platformie Biblioteki Narodowej Polona na tzw. Otwartej Licencji Edukacyjnej (OLE). W wyniku interwencji Fundacji Nowoczesna Polska treść licencji została zweryfikowana pod względem błędów technicznych, wciąż jednak pozostaje kwestia „otwartości” licencji, która w rzeczywistości nie pozwala użytkownikom kultury na więcej niż zapisany w ustawie o prawie autorskim dozwolony użytek.

Niniejszym publikujemy poszerzony komentarz do drugiej wersji licencji OLE.

Avatar

Otwarte zasoby edukacyjne w Mazowieckim Kwartalniku Edukacyjnym

11 lutego 2013 14:18
Paweł Stankiewicz

„Meritum” – Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny („redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie”) najnowszy, 27 numer poświęca w całości tematyce otwartych zasobów edukacyjnych.

Avatar

Możesz skopiować całą książkę

5 lutego 2013 16:07
Radek Czajka

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i Bibliosfera.net rozpoczęły właśnie akcję wysyłania plakatów informacyjnych pt. „Możesz skserować całą książkę”, połączoną z konkursem o dozwolonym użytku w bibliotekach:

Pamiętaj: możesz skserować albo zeskanować całą książkę – nawet w bibliotece! Prawo autorskie pozwala na to w ramach tzw. dozwolonego użytku. Nie stawia ono żadnych ograniczeń co do ilości stron czy typu publikacji.

O tym, że mamy prawo kopiować książki, przypominaliśmy także podczas naszej kampanii społecznej oraz w naszym naszym przewodniku po prawie autorskim. Teraz rzetelna informacja o dozwolonym użytku trafi także na ściany bibliotek.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania chęci otrzymania paczki z zestawem materiałów promocyjnych. Więcej informacji na stronie akcji.

Avatar

Po posiedzeniu Komisji Przeciwdziałania Naruszeniom Praw Autorskich

15 stycznia 2013 13:04
Jaroslaw Lipszyc

W Ministerstwie Kultury odbyło się spotkanie rządowej Komisji Przeciwdziałania Naruszeniom Praw Autorskich i Praw Pokrewnych. Poniżej zamieszczamy notatki z pierwszej, dostępnej dla gości, części spotkania. Notatki te były tworzone „na gorąco” i mogą nie do końca ściśle oddawać treść i zakres wypowiedzi. Ministerstwo Kultury zapowiedziało, że spotkanie jest nagrywane. Jeśli nagranie zostanie udostępnione poinformujemy o tym na stronie.

Celem spotkania było omówienie koncepcji i struktury dokumentów, które będą przygotowane: raportu ze ścigania i karania za naruszenia praw autorskich, pokrewnych i innych praw „własności intelektualnej”. Uczestnikami spotkania są członkowie Komitetu (przedstawiciele ministerstw i urzędów) oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. Spotkanie ma niestety dość chaotyczny charakter, a szereg wypowiadających się osób nie trzyma się tematu.

Po raz pierwszy w spotkaniu biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych: Jarosław Lipszyc, Helena Rymar, Dominik Batorski i Józef Halbersztadt.

Dyskusja oparta była o dokumenty publikowane za lata 2008-2010. Ministerstwo Kultury poprosiło o zgłaszanie uwag na piśmie do dnia 21 stycznia 2013. Fundacja Nowoczesna Polska w trakcie spotkania zgłosiła następujące postulaty:

I. W kolejnych raportach należy używać terminów ścisłych i prawnych. Przede wszystkim wnieśliśmy o nieużywanie terminu „piractwo”, a zamiast niego stosowanie słowa „naruszenie”. Ponadto poprosiliśmy o ścisłe i precyzyjne określanie których praw – autorskich, patentowych czy znaków towarowych – dotyczą naruszenia i ściganie.

II. Punkt 7 programu przeciwdziałania naruszeniem zakłada prowadzenie monitoringu działań. Obecnie zadaniem tym obarczono MKiDN. Wskazaliśmy, że skoro ministrem wiodącym jest właśnie Ministerstwo Kultury, to monitoring działań musi prowadzić inna instytucja.

III. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że edukacja prawna musi dotyczyć i praw, i obowiązków obywateli. Nie są uprawnione sformułowania obecne w dokumencie teza iż edukacja musi dotyczyć „przestępczego charakteru naruszeń”, bo przecież szereg naruszeń ma zupełnie inny charakter.

IV. Oddzielenie (i w programie przeciwdziałania, i w raporcie) naruszeń prawa autorskiego o charakterze niekomercyjnym, dokonywanych przez prywatne osoby dla celów własnych, związanych z przekroczeniem granic dozwolonego użytku takich jak dzielenie się chronionymi utworami w sieciach P2P czy na stronach internetowych, od naruszeń komercyjnych. Wskazaliśmy, że te naruszenia mają zupełnie inny charakter i specyfikę, i niewyróżnienie ich w raporcie będzie fałszować obraz zjawiska i jego społeczne skutki.

następne poprzednie