Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: ekonomia

Avatar

WikiLeaks ujawnia tajne dokumnety dot. TPP

14 listopada 2013 12:45
Maria Świetlik

Opublikowane wczoraj przez WikiLeaks dokumenty dotyczące negocjacji TPP (Trans-Pacific Partnership) ujawniają, że administracja Obamy naciska m.in. na ograniczenie wolności Internetu oraz zapisy korzystne wyłącznie dla wielkich korporacji działających w oparciu o restrykcyjne prawo własności intelektualnej (TPP uważa się za znacznie bardziej restrykcyjne niż ACTA). Jak podaje Public Citizen, wyciek wskazuje, że władze USA narzucają w procesie negocjacji traktatu najbardziej ekstremalne wymagania Big Pharma i Hollywoodu, mimo wyraźnego sprzeciwu amerykańskich partnerów handlowych. Proponowane zapisy TPP są powszechnie krytykowane także przez organizacje broniące praw obywatelskich na całym świecie, zwłaszcza za ograniczanie dostępu do tanich leków, internetu, czy podręczników. Krytykowany jest także sam proces tworzenia traktatu, m. in. za jego niejawność.

więcej: wikileaks.org i citizen.org, o akcji sprzeciwu wobec TPP Stop the Trap i OpenMedia
Analiza (także graficzna) informacji ujawnionych za pośrednictwem WikiLeaks: washingtonpost.com

Foto: Steve Rhodes na licencji CC-BY NC-ND

Avatar

Porozumienie CETA coraz bliżej, ale pozostaje tajne. Będzie drugim ACTA?

22 października 2013 10:33
Marcin Maj (Dziennik Internautów)

Osiągnięto porozumienie w kwestii kluczowych elementów CETA – ogłosiła Komisja Europejska. Umowa CETA była w przeszłości uważana za siostrzyczkę ACTA i ciągle nie możemy ocenić, na ile duże jest ich podobieństwo.

Avatar

Wykład Ebena Moglena na CopyCamp 2013

10 października 2013 13:45
Maria Świetlik

Wystąpienie prof. Ebena Moglena podczas konferencji CopyCamp (1 października 2013 w Warszawie) jest już dostępne a stronie copycamp.pl.

Avatar

Prawo autorskie nie powinno być przedmiotem międzynarodowych umów handlowych

10 września 2013 17:52
Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło na prośbę Ministerstwa Gospodarki konsultacje. Rozesłało do zamkniętej listy podmiotów ankietę dotycząca umowy o wolnym handlu negocjowanej pomiędzy UE a USATTIP. Fundacja Nowoczesna Polska znalazła się na liście adresatów. Poniżej publikujemy opinię FNP na temat tej umowy.

Avatar

Joseph Stiglitz o tym jak patenty zwiększają nierówności

30 lipca 2013 17:02
Adam Szymczyk

Joseph Stiglitz napisał w New York Times tekst, gdzie podsumowuje sprawę, o której w Prawie Kultury już pisaliśmy – spór o to, czy firmy zajmujące się ludzkimi genami mają prawo je patentować. W trwającej od 2009 roku sprawie, jaką Stowarzyszenie Molekularnej Patologii (Association for Molecular Pathology – AMP) i Amerykański Związek Wolności Obywatelskich (American Civil Liberties Union – ACLU) wytoczyły firmie biotechnologicznej Myriad Genetics, chodziło o uznanie możliwości patentowania ludzkich genów.

Avatar

CETA i TAFTA a prawa monopoli intelektualnych

17 lipca 2013 17:26
Magdalena Jóźwiak

12 lipca 2013 r. w Waszyngtonie, zakończyła się pierwsza runda oficjalnych negocjacji między UE i USA w sprawie TAFTA (Transatlantic Free Trade Area, nazywana czasem także TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership). Jest to kolejna, po europejsko-kandadyjskiej CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), dwustronna umowa handlowa negocjowana obecnie przez UE, która wzbudza kontrowersje w kontekście planowanych zapisów dotyczących monopoli intelektualnych.

Avatar

Cyfrowy kolonializm - walka o monopole intelektualne w Afryce

10 lipca 2013 16:37
Kuba Kwiatkowski

Afryka jest idealnym miejscem dla zachodnich przemysłów opartych o monopole intelektualne, nic dziwnego, że toczy się tam walka o wzmocnienie ich prawnej ochrony

Avatar

Druga edycja CopyCampu już w październiku!

9 lipca 2013 14:20
Marta Skotnicka

1 października w kinie Muranów w Warszawie odbędzie się druga odsłona konferencji CopyCamp – wydarzenia, które odegrało niebagatelną rolę w debacie na temat prawa autorskiego w Polsce. W tym roku spotkanie będzie poświęcone szukaniu praktycznych rozwiązań dla sektora kreatywnego, analizie prawa autorskiego w perspektywie socjologicznej, ekonomicznej i antropologicznej oraz komunikacji w ramach obecnie trwającej dyskusji, a także zagadnieniom związanym z prawem polskim w kontekście ustawodawstwa międzynarodowego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Eben Moglen, profesor prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, autor szeregu publikacji i wystąpień na temat otwartości kultury, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego i wolnego oprogramowania, współtwórca licencji GNU GPL.

Podobnie jak w zeszłym roku, mamy przyjemność ogłosić otwarty nabór chętnych do wystąpienia na tegorocznym CopyCampie – termin zgłaszania propozycji wystąpień to 20 sierpnia 2013. Zapraszamy do nadsyłania krótkich opisów prezentacji (max 1800 znaków) za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie copycamp.pl, w zakładce Weź udział!

CopyCamp jest częścią projektu Przyszłość prawa autorskiego, prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska.

Współorganizacja konferencji: Koalicja Otwartej Edukacji.
Partnerzy: Google, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Avatar

Wspólne opłaty za muzykę

1 lipca 2013 16:02
Kuba Kwiatkowski

Skomplikowany system płatności za publiczne odtwarzanie muzyki ma ulec uproszczeniu. Nadal jednak pozostanie nieprzejrzysta zasada kiedy w ogóle należy wnosić opłatę za puszczanie muzyki w lokalu.

Avatar

Wydłużenie okresu przejściowego TRIPS dla LDC

27 czerwca 2013 18:01
Paulina Wawer

W 1994 r. zawarto, jako załącznik do porozumienia dotyczącego utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO), porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, zwane TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Prawo własności intelektualnej zostało dzięki temu włączone do międzynarodowego systemu handlowego, poprzez ustanowienie jego ochrony i egzekwowania na równi z innymi obszarami handlu. TRIPS reguluje wszystkie obszary praw własności intelektualnej, jak m.in. prawa autorskie i pokrewne, programy komputerowe i zbiory danych, oznaczenia geograficzne, patenty, znaki towarowe czy tzw. know-how.

następne poprzednie