1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: stanowisko

Avatar

Komentarz Fundacji Nowoczesna Polska do „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 - 2016 ”

11 kwietnia 2014 18:14
Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprosiło o przesyłanie uwag do projektu „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016 ”.
Prezentujemy treść naszego komentarza, zachęcając Państwa do przysyłania własnych uwag jeszcze do poniedziałku 14 kwietnia.

Avatar

Stanowisko Fundacji Nowoczesna Polska w unijnych konsultacjach prawa autorskiego

28 lutego 2014 16:26
Paweł Stankiewicz

Na początku grudnia 2013 Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje unijnego prawa autorskiego. Po zeszłorocznym fiasku procesu „Licencje dla Europy”, którego sam tytuł sugerował możliwe rozwiązania sporów o prawo autorskie, mamy nadzieję, że Komisja tym razem w większym stopniu uwzględni perspektywę obywatelek i obywateli w tworzeniu nowych ram prawnych dla naszego przyszłego korzystania z kultury w Sieci.
Aby zachęcić obywatel/k/i do udziału w konsultacjach przygotowaliśmy przystępną platformę w języku polskim, ułatwiającą odpowiedzi na pytania z formularza KE i gorąco namawialiśmy do udziału w tych konsultacjach.
Fundacja Nowoczesna Polska przygotowała także własne odpowiedzi na zadane przez Komisję pytania. W naszym stanowisku zwracamy uwagę, że prawo autorskie powinno uwzględniać perspektywę wolności obywatelskich. Poniżej zamieszczamy najważniejsze elementy naszego stanowiska oraz link do pełnego tekstu.

Avatar

Stanowisko w konsultacjach MKiDN

20 stycznia 2014 16:19
Redakcja

17 stycznia upłynął termin konsultacji prawnoautorskich ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na bazie 80 pytań przygotowanych przez Komisję Europejską.

W odpowiedzi na ogłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacje dotyczące reformy europejskiego prawa autorskiego poniżej prezentujemy stanowisko przygotowane Fundację Nowoczesna Polska.

Opinie na temat obecnego stanu systemu prawnoautorskiego można wysyłać do Komisji Europejskiej do 5 lutego bezpośrednio bądź za pomocą wygodnej platformy w języku polskim przygotowanej przez Fundację Nowoczesna Polska.

Konsultacje europejskie będą również tematem Piątego Forum Prawa Autorskiego, które odbędzie się 29 stycznia br.

Avatar

Ruszyły konsultacje dotyczące prawa autorskiego UE - czasu jednak jest zbyt mało

19 grudnia 2013 12:21
Maria Świetlik

Komisja Europejska ogłosiła 5 grudnia publiczne konsultacje, których celem jest zbadanie konieczności reformy unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego. W tekście przygotowanym przez Komisje zawarto 80 szczegółowych pytań, na które odpowiedzieć trzeba do 5 lutego 2014 r. Niestety, dwumiesięczny termin wyznaczony przez Komisję uniemożliwia zbadanie opinii szerszego grona użytkowniczek/ów.

Fundacja Nowoczesna Polska wystosowała list do Komisji z prośbą o wydłużenie terminu do 5 kwietnia 2014 r.. Zwraca w nim uwagę, że tak krótki termin na przygotowanie odpowiedzi jest zdecydowanie niewystarczający nawet dla instytucji na co dzień zajmujących się tematyką, a co dopiero dla szerszego grona zainteresowanych osób. W podanym okresie wypadają w Polsce aż trzy przerwy świąteczne (Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz święto Trzech Króli), co de facto skraca czas jaki można przeznaczyć na udzielanie odpowiedzi o ok. dwa tygodnie. Ponadto pytania przygotowano jedynie w języku angielskim, co wymaga dodatkowego czasu na rzetelne ich przetłumaczenie na język polski tak, by stały się zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Fundacja zdecydowanie popierając ideę konsultacji, chciałaby także mieć możliwość jej faktycznego zrealizowania poprzez przygotowanie kampanii informującej obywatel/k/i o możliwości wypowiedzenia się kwestiach, które dotyczą codziennych praktyk kulturowych wszystkich korzystających z internetu, mediów społecznościowych, czy sieci P2P.

Avatar

Dozwolony użytek publiczny i opłaty od wypożyczeń bibliotecznych

14 listopada 2013 17:02
Paweł Stankiewicz

Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/115/WE zawiera przepisy zobowiązujące Polskę do wprowadzenia opłat za wypożyczenia biblioteczne. Takie opłaty miałyby odprowadzać biblioteki za udostępniane przez siebie utwory. Dotychczas polskie prawo szeroko interpretowało te zapisy zwalniając wszystkie biblioteki z takich opłat. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszając na konsultacje prowadzone na trzecim Forum Prawa Autorskiego powoływało się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lat 2008 i 2010 (wyroki w sprawach C- 67/08 Padawan oraz C-271/10 Vewa), które tak rozumiane wyłączenie uznały za niezgodne ze wspomnianą dyrektywą. Dlatego MKiDN konsultował sposób wprowadzenia takich opłat.

Avatar

Prawo autorskie nie powinno być przedmiotem międzynarodowych umów handlowych

10 września 2013 17:52
Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło na prośbę Ministerstwa Gospodarki konsultacje. Rozesłało do zamkniętej listy podmiotów ankietę dotycząca umowy o wolnym handlu negocjowanej pomiędzy UE a USATTIP. Fundacja Nowoczesna Polska znalazła się na liście adresatów. Poniżej publikujemy opinię FNP na temat tej umowy.

Avatar

KOED przypomina MAiC o otwartości

29 sierpnia 2013 14:01
Paweł Stankiewicz

Na początku sierpnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. W regulaminie konkursu, jak zwraca uwagę w liście otwartym Koalicja Otwartej Edukacji, zabrakło zapisów zapewniających otwartość zasobów których powstanie ma być finansowane ze środków pochodzących z tego konkursu.
W liście czytamy m.in.:
Koalicja Otwartej Edukacji rekomenduje wdrażanie w konkursach grantowych obowiązku zapewnienia otwartości treści finansowanych ze środków grantowych, a stanowiących przedmioty prawa autorskiego. Treści te powinny być upublicznione tak, by umożliwiać swobodny dostęp do nich i dalsze ich wykorzystanie. Grantodawcy powinni zamieścić w regulaminach i umowach grantowych zapisy zobowiązujące grantobiorców do otwartej publikacji materiałów przygotowanych w ramach projektów.

Avatar

Stanowisko Fundacji z konsultacji dotyczących dozwolonego użytku publicznego

8 lipca 2013 16:59
Paulina Wawer

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod koniec maja 2013 r. rozpoczęło konsultacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego. Fundacja Nowoczesna Polska, konsekwentnie opowiadająca się w debacie publicznej po stronie użytkowników dóbr kultury, z uznaniem odniosła się do tej inicjatywy. W przekazanej Ministerstwu opinii wskazaliśmy na podstawowe naszym zdaniem problemy związane z dozwolonym użytkiem publicznym, a sprowadzające się do tego, że obecne uregulowania nie uwzględniają powszechnie stosowanych i istotnych z punktu widzenia rozwoju kultury praktyk.

Avatar

Utwory osierocone – zróbmy to dobrze

3 maja 2013 11:19
Redakcja

1. Wstęp

Polska stoi przed zadaniem wdrożenia dyrektywy UE 2012/28/UE, która nakazuje rozwiązanie problemu utworów osieroconych – a więc takich, które są jeszcze ciągle objęte monopolem prawnoautorskim, ale nie można ustalić kto ten monopol sprawuje.

Dyrektywę można wdrożyć na wiele różnych sposobów. Naszym zdaniem przy jej wdrażaniu należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, by legalne i możliwe było wykorzystywanie utworów osieroconych w dowolnym celu przez zwykłych obywateli.

Temat wdrożenia dyrektywy 2012/28/UE był przedmiotem dyskusji na pierwszym spotkaniu w ramach Forum Prawa Autorskiego. Niestety, podczas dyskusji pojawiały się propozycje, aby prawo do korzystania z utworów osieroconych ograniczyć wyłącznie do instytucji pamięci (a więc bibliotek i archiwów) lub wyłącznie do podmiotów komercyjnych (a więc firm i korporacji) zdolnych do rozliczania i płacenia specjalnych opłat.

Fundacja Nowoczesna Polska stanowczo popiera tylko takie modele wdrożenia, w wyniku których z utworów osieroconych będzie miał prawo korzystać każdy, w dowolnym celu – w szczególności zaś osoby prywatne do celów niekomercyjnych.

W praktyce oznacza to oparcie się o proponowany model licencji ustawowej. Popieramy też propozycję braku jakichkolwiek płatności przy wykorzystaniu utworów osieroconych do celów niekomercyjnych. Ewentualne wdrożenie modelu odpłatności nie może być powiązane z ograniczeniem praw do wykorzystania utworu. Idealnie byłoby, gdyby utwory zależne stworzone w oparciu o dzieła osierocone mogły spełniać kryteria Definicji Wolnych Dóbr Kultury.

Fundacja Nowoczesna Polska w pełni popiera dogłębne stanowisko dotyczące dyrektywy 2012/28/UE opracowane przez Koalicję Otwartej Edukacji, której to koalicji Fundacja jest członkiem.

Avatar

Trzymajcie DRM z dala od standardów Sieci – odrzućcie propozycje Rozszerzeń Mediów Szyfrowanych EME

29 kwietnia 2013 17:19
Repost

Fundacja Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) sprzeciwia się umieszczaniu specyfikacji Rozszerzeń Mediów Szyfrowanych (Encrypted Media Extensions, EME) w standardzie HTML 5. Zainicjowała powstanie listu do konsorcjum World Wide Web pod którym podpisała się także Fundacja Nowoczesna Polska. Poniżej publikujemy list zwracający uwagę na temat, a petycja, do podpisania której zachęcamy, dostępna jest tutaj.

następne poprzednie