1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Australijska inicjatywa na rzeczy zmian w ustawie o prawie autorskim

18 listopada 2013 09:48
Olgierd Miedzybłocki

Pod adresem http://www.creationistas.com/ można znaleźć informacje na temat projektu, który ma na celu poprawić i unowocześnić regulacje prawa autorskiego w Australii. Ponieważ australijska komisja do zmian w prawie (Australian Law Reform Commission) bada aktualnie akt prawny regulujący system prawa autorskiego, autorzy strony postanowili przedstawić propozycje najbardziej niezbędnych zmian. Według Creationistas aktualne regulacje są przestarzałe, zupełnie nie nadążają za ‘cyfrowym światem’ i mogą szkodliwie wpływać na kreatywną działalność młodych ludzi.

Na stronie można znaleźć sześć krótkich filmów, które w widowiskowy sposób i przy użyciu nowoczesnego języka, przedstawiają paradoksy i usterki obowiązującego prawa. Dowiadujemy się z nich, że następujące działania są niezgodne z australijskim prawem i potencjalnie mogą stać się podstawą procesu sądowego: tworzenie kopii legalnie zakupionej płyty DVD (chociaż nie dotyczy to kaset wideo), fotografowanie uszytych dla siebie kostiumów inspirowanych postaciami z filmów i bajek, kopiowanie książek, które nie (sic) uległy wcześniej zniszczeniu lub zgubieniu. Łatwo można znaleźć więcej podobnych przykładów. Autorzy serwisu zachęcają odwiedzających do przedstawienia swoich własnych, kreatywnych utworów, które również zostały zamieszczone na stronie.
Creationistas sugerują, że należy zaadoptować system bliższy amerykańskiej doktrynie ‘fair use’, która jest stosunkowo liberalna i pozwala na każdorazowe badanie czy dany utwór narusza czyjeś prawo. Ocena zależy od takich czynników jak: reguły gatunku, przeznaczenie utworu, rozmiar zapożyczonych fragmentów. W Australii natomiast, wyjątki są znacznie bardziej sprecyzowane przez ustawę, obejmują między innymi parodię, przekazywanie informacji, poradę prawną i wyraźnie oznaczone przez prawo, specyficzne przypadki (np.: kopiowanie kaset VHS). Tak rygorystyczne zasady powodują, że używanie większości nowych technologii i serwisów internetowych stoi w kolizji z prawem.

Zdjęcie: flickr, autor: jbcurio, licencja: CC-BY

Komentarze

Dodaj komentarz