Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

CopyCamp 2014: publikacja pokonferencyjna dostępna online

29 grudnia 2014 10:00
Marta Skotnicka

Co roku artystki i producenci, europarlamentarzystki, piraci, przedstawicielki organizacji zbiorowego zarządzania, bibliotekarze, naukowcy, prawniczki, i edukatorki z całego świata spotykają się w Warszawie, aby wziąć udział w międzynarodowej konferencji CopyCamp – najważniejszego wydarzenia o tematyce prawnoautorskiej w Europie. W czasie wydarzenie zainteresowane strony debaty mają szansę rozmawiać na temat obecnego systemu prawnoautorskiego regulującego obiegi dóbr kultury w internecie oraz jego wpływu na wszystkie sfery aktywności społeczeństwa informacyjnego. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Niniejsza publikacja pokonferencyjna jest subiektywnym wyborem tekstów opartych na wystąpieniach mających miejsce podczas trzeciej edycji CopyCampu.

Publikacja jest dostępna tylko w języku angielskim – pobierz już teraz.

Komentarze

Dodaj komentarz