1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Creative Commons: licencje CC to tylko plaster, potrzebna jest reforma systemu prawa autorskiego

17 października 2013 14:00
Paweł Stankiewicz

Wczoraj (16.10.2013) Creative Commons na swojej stronie internetowej wydało oświadczenie dotyczące polityki tej organizacji odnośnie reformy prawa autorskiego. W oświadczeniu czytamy m.in.: „Licencje CC są tylko łatką, a nie rozwiązaniem dla problemów systemu prawa autorskiego.”.

Oświadczenie w sposób wyraźny popiera działania zmierzające do reformy systemu prawa autorskiego. „Jakkolwiek dobrze zaprojektowany model licencji publicznych, nigdy nie osiągnie tego co może dokonać zmiana w przepisach prawa, a to oznacza, że ta reforma jest naglącym tematem. (…) Licencje CC nie są substytutem praw użytkowników, i CC wspiera trwające wysiłki na rzecz reformy prawa autorskiego aby wzmocnić prawa użytkowników i poszerzyć domenę publiczną.” .

We wpisie na blogu Timothy Vollmer, kierownik Creative Commons ds. polityki i danych, wyjaśnia przyczyny takiego stanowiska.
Po pierwsze, w niedawnych propozycjach ograniczających prawa użytkowników: w traktatach międzynarodowych (takich jak ACTA czy TPP) czy w ustawach prawa krajowego w USA (SOPA, PIPA) sukces licencji CC był przedstawiany jako argument przeciwko potrzebie poszerzania praw użytkowników. Ale te zmiany stroją w sprzeczności z misją i wizją Creative Commons.
Po drugie, są obszary prawa autorskiego, dla problemów których licencje CC nie są rozwiązaniem. Takim problemem jest na przykład dostępność książek objętych prawem autorskim dla niewidomych: licencje CC nie pomogły zakończyć „głodu książek” wśród niewidomych. Dlatego musiał powstać traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) dla niewidomych.
Po trzecie, wiele jednostek afiliowanych Creative Commons i tak już prowadzi w ramach własnej aktywności działania zmierzające do reformy. Dla nich ma sens jeżeli będą mogli wypowiadać się i angażować w działania pod agendą Creative Commons.

Ale, jak twierdzi Timothy Vollmer, nie oznacza to radykalnej zmiany w działaniach Creative Commons. Między innymi, ze względu na przepisy prawne regulujące działanie organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, aktywności CC mające wpływ na legislację muszą mieć ograniczony charakter. Dlatego głównym polem działań organizacji Creative Commons pozostanie promowanie licencji Creative Commons.

To oświadczenie wydaje się ważnym (bo wyraźnym) sygnałem zarówno dla rosnącej grupy twórców używających tych licencji jak i korzystających z utworów na nich opublikowanych twórców remiksów. Obecny system prawa autorskiego tworzy problemy, których licencje CC nie są w stanie rozwiązać, potrzebna jest jego reforma.

zdjęcie: autor: Kalexanderson, licencja: CC-BY

Komentarze

Dodaj komentarz