Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Czy amerykański Urząd Praw Autroskich zaproponuje złagodzenie prawa autorskiego?

19 marca 2013 17:09
Paweł Stankiewicz

Maria Pallante, dyrektor amerykańskiego Urzędu Praw Autorskich, w najbliższą środę będzie występowała przed Komitetem Legislacyjnym Izby Reprezentantów USA. Serwis techdirt pisze o jej spodziewanym wystąpieniu, że zaproponuje w nim początek reformowania prawa autorskiego.
techdirt publikuje także spodziewane wystąpienie.
Czytamy w nim m.in.: „Jeśli potrzeba armii prawników, aby zrozumieć podstawowe przepisy prawa to pora to prawo zmienić”.
Poprzednie doniesienia na temat tego oczekiwanego wystąpienia pani dyrektor, informowały o możliwej propozycji ograniczenia czasu obowiązywania praw autorskich do 50 lat po śmierci twórcy.

Komentarze

Dodaj komentarz