1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

FCForum: Plan reformy prawa autorskiego

10 listopada 2012 01:07
Jaroslaw Lipszyc

Jednym z owoców zakończonego tydzień temu Free Culture Forum w Barcelonie jest tekst „Action plan for copyright reform and culture in the XXIst century”, który właśnie został ogłoszony do konsultacji społecznych. Jako jeden z jego autorów serdecznie zachęcam do zgłaszania uwag. W kolejnych etapach tekst będzie poddawany w następujących po sobie rundach redakcji i komentowaniu, aż do publikacji ostatecznej wersji. Materiał został ogłoszony w systemie co-ment, który nie wymaga rejestracji do zgłaszania uwag.

Podstawowe tezy „Planu reformu” powstawały w ciągu dwóch dni intensywnych warsztatów w Barcelonie, a sam tekst powstawał na specjalnym padzie. Naszą szczególną troską była transparentność procesu. Dlatego od samego początku prowadzony on był on-line, z możliwością śledzenia wszystkich zmian. Mamy nadzieję, że dzięki temu uzyskamy dobrze przygotowaną, wyważoną propozycję zmian w europejskim systemie praw autorskich.

Główne osie propozycji zmian oparte są m. in na koncepcjach Philippe Aigrain (jego książka „Dzielenie się” została przez nas udostępniona w polskim tłumaczeniu). Wśród 13 podstawowych punktów znajdują się m. in. legalizacja niekomercyjnego wykorzystania utworów, wprowadzenie możliwości przenoszenia utworów do domeny publicznej, wzmocnienie praw instytutcji pamięci, zwiększenie zakresu dozwolonego użytku edukacyjnego, zwiększenie nakładów na wolne zasoby edukacyjne czy reforma organizacji zbiorowego zarządzania. Gorąco polecamy lekturę całości dokumentu.

Foto: „Matchbox”, Elin B; Licencja: CC BY; Źródło: http://www.flickr.com/photos/beckmann/4970016717/

Komentarze

Dodaj komentarz