Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Fundacja Nowoczesna Polska członkiem koalicji C4C

3 czerwca 2013 16:19
Marta Skotnicka

W ostatnich dniach maja Fundacja Nowoczesna Polska oficjalnie została członkiem Copyright for Creativity.

C4C to międzynarodowa koalicja zrzeszająca organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i edukacyjne, przedstawicieli biznesu oraz grup interesu publicznego, które w reformie europejskiego prawa autorskiego upatrują sposobów na wzrost kreatywności, innowacyjności, konkurencyjności oraz szerzenie dostępu do kultury. Wspólnym celem organizacji członkowskich, o którym możemy przeczytać w Deklaracji dla Europy jest stworzenie zbalansowanego i elastycznego systemu wyłączeń i ograniczeń w prawie autorskim, który zapewniłby swobodny obieg idei w społeczeństwie informacyjnym.

Komentarze

Dodaj komentarz