1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Google Books Project c.d.

15 listopada 2013 17:31
Joanna Matczuk

Siedem długich lat minęło od czasu, kiedy pięciu członków Amerykańskiego Związku Wydawców (Association of American Publishers (AAP)) wszczęło postępowanie przeciwko Google w związku z projektem Biblioteki Google (Google Books Library). W zeszłym roku zawarto porozumienie, które zakończyło konflikt pomiędzy Google a AAP, jednak porozumienie to nie miało wpływu na postępowanie toczące się pomiędzy Google a Stowarzyszeniem Autorów (Authors Guild).

Google kolejno zatem zwrócił się do Sądu Apelacyjnego (US 2nd Circuit Court of Appeals) o uchylenie orzeczenia zezwalającego Stowarzyszeniu Autorów na pozwanie Google w ramach pozwu zbiorowego w imieniu autorów, bez zgody których książki były skanowane. Sąd Apelacyjny wydał decyzję, w której w zasadzie podzielił stanowisko Google i uznał zgodę za przedwczesną w sytuacji, gdy sąd I instancji nie odniósł się do twierdzeń Google dotyczących fair use. Sąd Apelacyjny odesłał sprawę do ponownego rozpoznania w celu rozstrzygnięcia tej kwestii.

Sędzia Chin tym razem zaakceptował argumentację Google i uznał, że jego działanie mieści się w ramach fair use. Zdaniem sędziego, Projekt przynosi społeczeństwu istotne korzyści – stanowi znaczne ułatwienie dla studentów i nauczycieli przy jednoczesnym uznaniu praw autorów. Ponadto, jak wskazał sędzia, digitalizacja Google ma charakter „transformacyjny”, gdyż nadaje książkom nowego charakteru i znaczenia. Co więcej, spodziewanym „efektem ubocznym” Projektu będzie raczej wzrost sprzedaży książek niż spadek zainteresowania ich kupnem.

Omawiana decyzja to istotna wygrana Google, którą ten powitał z wielką radością. I nic dziwnego, bo jeśli decyzja się utrzyma, to pozwoli Gigantowi na skanowanie i udostępnianie fragmentów milionów książek.

Z tym jednak Google będzie się musiał chwilowo wstrzymać. Związek Autorów ma możliwość podjęcia ofensywy w ramach apelacji, której chyba można się spodziewać. Na ostateczne zakończenie wojny przyjdzie zatem jeszcze trochę poczekać.

Komentarze

Dodaj komentarz