1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Komisja Europejska manipuluje debatą dotycząca reformy prawa autorskiego

4 lutego 2013 15:41
Paweł Stankiewicz

Komisja Europejska dzisiaj ruszyła z inicjatywą pod nazwą Licencje dla Europy, która ma być dialogiem na temat obecnego stanu prawa autorskiego, w kontekście cyfrowego rynku. Dzisiaj w Brukseli w czterech grupach tematycznych pracują zaproszeni goście.

Zaproponowane przez Komisje cztery obszary tematyczne, w których pracują różne grupy rozmów są następujące:

  1. Dostęp transgraniczny i możliwość przenoszenia usług
  2. Treść tworzona przez użytkowników (user-generated content) oraz udzielanie licencji użytkownikom korzystającym w niewielkim stopniu (small-scale users) z materiałów chronionych
  3. Sektor audiowizualny i instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe
  4. Eksploracja tekstów i danych (text i data mining) dla potrzeb badań naukowych

Same zaproponowane tematy wydają się odzwierciedlać optykę raczej przemysłu praw autorskich niż użytkowników czy twórców, a na dodatek, jak informuje Le Quadrature du Net, w grupie dotyczącej użytkowników przynajmniej 75% uczestników zaproszonych do debaty to podmioty związane z przemysłem.

Rzecznik Le Quadrature du Net, Jérémie Zimmermann komentuje taką organizację debaty: „To wstyd, że Komisja Europejska pod przewodnictwem francuskiego komisarza Michela Barnier, gra w grę przemysłu zamiast popierać interes publiczny słuchając milionów obywateli, którzy protestowali przeciwko ACTA czy Parlamentu europejskiego, który zdecydowanie odrzucił ten traktat.”

Ta inicjatywa to realizacja zapowiedzi przeglądu prawa autorskiego jakie Komisja składała w zeszłym roku. Sądzę, że jednak sposób organizowania debaty nie sprzyja jej – jednostronny charakter tematów i skład grupy nie pozwala sądzić, że w ten sposób będzie przygotowany jakiś dokument, który uwzględni prawa użytkowników i zaakceptuje codzienność praktyk wielu obywateli w internecie. Wydaje się, że jeżeli obywateli ma reprezentować poniżej 15% uczestników debaty, to jej rezultat jest przesądzony na starcie.
Co ciekawe konsultacje dokumentu Komisji Europejskiej, które rozpoczynały proces debaty dotyczącej przyszłości prawa autorskiego w Unii Europejskiej polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło publicznie na stronie internetowej, nie wykluczając z nich nikogo.

W chwili powstawania tego tekstu debata w Brukseli jeszcze trwa, można ją obserwować w serwisach mikroblogowych – #LicencesForEurope.

zdjęcie: Michel Barnier, http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization/6517124015/sizes/z/, autor: World Trade Organization, licencja: CC-BY-SA

Komentarze

Dodaj komentarz