1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Konkurs na prace naukowe z zakresu ochrony własności intelektualnej

18 października 2012 15:08
Paweł Stankiewicz

Jeśli napisaliście między 1 czerwca 2011 a 1 października 2012 pracę studencką, magisterską, doktorską lub habilitacyjną związaną z „zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki” to jeszcze do jutra możecie zgłosić je do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd patentowy RP.

Zachęcamy, niech głos użytkowników będzie słyszalny też w Urzędzie Patentowym.

Konkurs będzie rozstrzygnięty 23 listopada 2012, a zgłaszając pracę studencką lub magisterską w zasadzie musicie się zrzec majątkowych praw autorskich (rozdział III pkt. 2 regulaminu) na 6 miesięcy od daty ogłoszenia werdyktu jury: organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania takiej pracy. Ponadto UP zastrzega też, że ma prawo zgodnie z art. 49, ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dokonywania zmian w pracy konkursowej, jeśli „zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić”.

Komentarze

Dodaj komentarz