1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Kształtowanie kolekcji e-zasobów, czyli IFLA o zasobach elektronicznych w bibliotekach

10 kwietnia 2013 16:11
Paulina Choromańska

W 2012 roku The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) opublikowało wytyczne dotyczące e-zasobów gromadzonych przez biblioteki. Dokument „Kształtowanie kolekcji e-zasobów” został przetłumaczony na język polski przez zespół w składzie Matylda Filas (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Maciej Dziubecki (Aleph Polska), Radosława Dziubecka (Aleph Polska), Dominika Paleczna (bibliosfera.net i Aleph Polska), Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) oraz Zuza Wiorogórska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) i udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.

Dokument przeznaczony jest przede wszystkim dla bibliotek akademickich i publicznych, natomiast zagadnienia w nim zawarte będą interesujące dla wszystkich placówek, które chcą powiększyć swoje zbiory o e-zasoby. Autorzy wytycznych skupili się na zagadnieniach dotyczących kształtowania kolekcji, doboru i oceny, udzielania licencji i przedłużania umów. Wytyczne podpowiadają m. in. jakie dobierać publikacje, na co zwrócić uwagę w kwestiach technicznych oraz funkcjonalności e-zasobów, zwracają uwagę na to, że istotne jest wsparcie biblioteki ze strony dostawcy e-zasobów, a także wsparcie użytkowników przez bibliotekę. Ponadto kieruje uwagę na modele sprzedaży publikacji elektronicznych. Co istotne rozdział 3 mówi o umowach licencyjnych podpisywanych z dostawcami przez biblioteki, instytucje nimi zarządzające lub koordynatorów konsorcjów. Zaznacza, że „przed zakupem postanowienia licencyjne powinny być zrewidowane i uzgodnione przez osobę dokonującą doboru e-zbiorów, a także wzięte pod uwagę przy ewaluacji zbiorów dla pewności, że te spełniają oczekiwania”. Autorzy wytycznych wymienili szczegółowo obszary, na które podpisujący licencję powinni zwrócić szczególną uwagę. IFLA podkreśla, że „licencja powinna zezwalać na wykorzystanie wszelkich informacji w zakresie dozwolonego użytku dla celów edukacyjnych, szkoleniowych, zarówno niekomercyjnych, jak i naukowych”. W każdej umowie licencyjnej powinny znaleźć się zapisy dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych, pay-per-view, przeglądania, pobierania i drukowania, materiałów do zajęć, zasobów do kursów, statystyk użytkowania, odpowiedzialności za nieuprawnione użycie oraz ochrony danych użytkowników.
Zachęcam do zapoznania się z pełną wersją wytycznych wszystkich tych, którzy zajmują się e-zasobami, a także tych, którzy mają to w planach.

Komentarze

Dodaj komentarz