1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

List 5 organizacji pozarządowych do Ministra Kultury i Ministra Gospodarki w sprawie umowy CETA

23 października 2012 15:10
Paweł Stankiewicz

Wczoraj pięć organizacji pozarządowych wysłało dwa wspólne listy – do Ministra Gospodarki oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotyczące toczących się negocjacji w sprawie umowy handlowej pomiędzy Kanadą a Unią Europejską (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA).
Organizacje domagają się w nich upublicznienia polskiego stanowiska negocjacyjnego w sprawie umowy oraz stosownych działań rządu w trwającej obecnie rundzie rokowań.

W listach czytamy m.in: „Pomimo atmosfery tajemnicy otaczającej negocjowane porozumienie, Komisja Europejska niedawno potwierdziła, że w obecnej wersji CETA pojawiają się sankcje karne odpowiadające szeroko krytykowanym postanowieniom ACTA. Te nieproporcjonalne środki karne są przeznaczone także do walki z niekomercyjnym wykorzystywaniem utworów chronionych prawem autorskim, w tym działaniami o charakterze kulturalnym, i wymierzone przeciwko zarówno praktyce społecznej, napędzającej innowację i rozwój nowych modeli biznesowych, jak i reformie praw autorskich i praw pokrewnych, niezbędnej w celu dostosowania prawa do dzisiejszych możliwości technicznych.”

I dalej: „Oczekujemy, że Polska podejmie aktywne działania w celu usunięcia z CETA (oraz wszelkich innych umów i porozumień handlowych, obecnych i przyszłych) nieproporcjonalnych sankcji karnych, jak również wszystkich innych represyjnych klauzul dotyczących praw autorskich. Takie przepisy nie powinny znajdować się w treści umów handlowych, zwłaszcza jeśli negocjacje prowadzone są w trybie tajnym, bez demokratycznej debaty. W pierwszym rzędzie oczekujemy jednak, że rząd polski upubliczni swoje stanowisko negocjacyjne dotyczące CETA oraz zawartych w projekcie tej umowy sankcji karnych.”

Cała treść listu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cała treść listu do Ministra Gospodarki.

Informacja na stronie Fundacji Panoptykon
Informacja na stronie Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
Informacja na stronie FWiOO
Informacja na stronie ISOC

zdjęcie: http://www.flickr.com/photos/swedishcanadian/7376948382/ , autor: swedishcanadianchamber, licencja: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Komentarze

Avatar
gość
23 października 2012 19:48

To kolejna próba cenzurowania internetu

Dodaj komentarz